Поверителност

Търговско дружество ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр.София 1000, като собственик и администратор на сайта http://antique-gifts.com/ се задължава да запази поверителността на информацията, предоставена от Вас, за да получите достъп и възможност да попълните формуляра, необходим за поръчка и/или регистрация.

„Домът на уюта” използва методи и техники за сигурност,както и вътрешни политики и процедури за работа, видими и приложими за да гарантира, че физическите и юридически лица, които подадат лични данни, няма да бъдат разкривани на трети лица. Сърфирането Ви ще остане безопасно за Вас, всеки път в който ни посетите.

Посещението Ви на нашия сайт може да вмъкне „бисквитки“ на вашия компютър. Този популярен модел за комуникация между нас със Ва се използва за по-бързо зареждане на данните от нашия сайт на Вашия компютър. 

Можете разбира се, да изключите тази опция. Изключването на бисквитките става с промяна в настройките на вашия браузър.

Чрез използването на сайта ни, декларирате, че изразяват съгласие, изрично и недвусмислено, че всички лични данни и всяка информация, съдържаща се в попълнените формуляри за влизане базата данни на сайта, да бъдат обработени и използвани при всякакви дейности и цели на маркетинга, рекламата и публичността (включително приемане на повиквания в действията на директния маркетинг, промоции и нови оферти, продукти и услуги),в съответствие със законите на РБългария. Личните данни няма да бъдат разкривани, освен ако това не се изисква от закона.

В тази връзка и според изискванията на законите,„Параграф 22А” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни в РБългария, под Идентификационен номер 420250 от 28.04.2016г.