Медиен съветник нарисува портрет на Симеон II

Валентин Кардамски работи в стил емоционален реализъм. Медийния съветник Валентин [...]